Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
We opened this paper by noting…
Usada para começar o sumário da tese
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
The foregoing discussion has attempted to…
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotesen blev testet med data dækning...
The hypotheses were tested with data covering…
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Til at opsummere...
To sum up…
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Summarisk,...
In summary, …
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Alt i alt...
All in all…
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I det store og hele...
By and large…
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...fører os til den konklusion at...
…leads us to the conclusion that…
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
The arguments given above prove that…
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan derefter se at...
We can see then, that…
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alt dette peger på det faktum at...
All of this points to the fact that…
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Understanding...can help reveal…
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ligevægtigt...
On balance…
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Usada para dar uma conclusão definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Usada para expressar o que a tese visa explicar