Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Usada para começar o sumário da tese
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotesen blev testet med data dækning...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Til at opsummere...
Összefoglalva, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Summarisk,...
Összefoglalva ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Alt i alt...
Összességében ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I det store og hele...
Egészében véve ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...fører os til den konklusion at...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan derefter se at...
Láthatjuk, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alt dette peger på det faktum at...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ligevægtigt...
Összevetve...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Usada para expressar o que a tese visa explicar