Coreano | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Usada para começar o sumário da tese
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotesen blev testet med data dækning...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Til at opsummere...
요약하면, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Summarisk,...
요약하면, ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Alt i alt...
대체로, ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I det store og hele...
대체로, ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...fører os til den konklusion at...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan derefter se at...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alt dette peger på det faktum at...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ligevægtigt...
모든 것을 고려하여, ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Usada para dar uma conclusão definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Usada para expressar o que a tese visa explicar