Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
我们以说明...开始这篇论文
Usada para começar o sumário da tese
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
前面的讨论旨在...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Hypotesen blev testet med data dækning...
假设被...方面的数据验证
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
Til at opsummere...
总结来说,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
Summarisk,...
归纳一下,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
Alt i alt...
总之,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
I det store og hele...
总体而言,...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...fører os til den konklusion at...
...让我们得出...的结论
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
上述论据证实...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
Vi kan derefter se at...
我们可以看出...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
Alt dette peger på det faktum at...
所有这些都指向...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
了解...可以帮助揭示...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
Ligevægtigt...
权衡一下,...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
因此,我们的论点是有一些因素...
Usada para dar uma conclusão definitiva
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Usada para expressar o que a tese visa explicar