Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Usada para começar o sumário da tese
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
요약하면, ...
Abych to shrnul(a),...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
요약하면, ...
Souhrnně lze říci,...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
대체로, ...
Celkem vzato...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
대체로, ...
Celkem vzato...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... nás vede k závěru, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Vidíme tedy, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
모든 것을 고려하여, ...
Zároveň...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Usada para dar uma conclusão definitiva
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Usada para expressar o que a tese visa explicar