Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Usada para começar o sumário da tese
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
요약하면, ...
Samengevat ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
요약하면, ...
Samenvattend ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
대체로, ...
Al met al ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
대체로, ...
Over het geheel ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Alles wijst erop dat ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
모든 것을 고려하여, ...
Over het geheel genomen ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Usada para expressar o que a tese visa explicar