Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

我们以说明...开始这篇论文
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
前面的讨论旨在...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
假设被...方面的数据验证
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
总结来说,...
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
归纳一下,...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
总之,...
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
总体而言,...
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...让我们得出...的结论
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
上述论据证实...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
我们可以看出...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
所有这些都指向...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
了解...可以帮助揭示...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
权衡一下,...
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
因此,我们的论点是有一些因素...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar