Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Desfecho

Desfecho - Resumindo

افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Usada para começar o sumário da tese
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Usada para descrever o que você tentou alcançar com a tese
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Hypoteserna testades med data från ...
Usada para descrever os dados que você usou e como eles favoreceram seus argumentos
لتلخيص ما سبق...
Sammanfattningsvis ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese
إجمالاً، ...
För att sammanfatta ...
Usada como introdução geral para descrever o que você tentou alcançar com a tese

Desfecho - Concluindo

نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Usada para dar uma visão geral da tese e indicar os seus principais resultados
إجمالا...
Till slut...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
I stort sett/På det stora hela ...
Usada para dar uma avaliação geral da tese
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
... leder oss till slutsatsen att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Argumenten ovan visar att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva, com sólidos argumentos para apoiá-la
نستطيع أن نرى أنّ...
Vi kan då se att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Allt detta pekar på att ...
Usada para dar uma conclusão definitiva após ter escrito seus argumentos fundantes
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Usada para dar provas que apoiam a sua conclusão
في نهاية الأمر...
På det hela taget ...
Usada para dar uma avaliação imparcial das suas conclusões
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Usada na conclusão da tese, reconhecendo quaisquer fatores limitantes
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Usada para dar uma conclusão definitiva
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Usada para desenvolver suas idéias e para inferir o que as estatísticas significam em sentido amplo
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Usada para enfatizar as principais conclusões da tese
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Usada para expressar o que a tese visa explicar