Árabe | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
أتفق تماماً على أنّ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
..., trái với/khác với..., lại (là)...
على النقيض من... هو \ هم...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... giống với... ở chỗ...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... và... khác nhau ở chỗ...
...و ... يختلف من حيثُ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Tôi cho rằng...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Tôi thấy rằng...
يبدو لي أنّ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Cá nhân tôi cho rằng...
في رأيِي...
Usada para dar opinião pessoal
Theo quan điểm của tôi...
مِنْ وجهة نظري...
Usada para dar opinião pessoal
Tôi mang quan điểm rằng...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Usada para dar opinião pessoal
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Tôi tin rằng... bởi vì...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Trái lại,...
على العكس، ...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Một mặt,...
من جهةٍ...
Usada para introduzir um lado do argumento
Mặt khác,...
من جهةٍ أخرى...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Mặc dù...
على الرغم من...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Mặc dù/Bất chấp...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Nhân tiện/Nhân thể...
وبالمناسبة فإنّ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
علاوة على ذلك...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista