Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller helt med om att ...
ฉันยอมรับว่า...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
I motsats till ..., ... visar ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... till skillnad från ... är...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... liknar ... när det gäller ...
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Jag skulle säga att ...
ฉันจะพูดว่า...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
För mig verkar det som att ...
ดูเหมือนว่า...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Enligt min åsikt ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Usada para dar opinião pessoal
Från min synpunkt sett ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Usada para dar opinião pessoal
Jag är av den uppfattningen att ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Usada para dar opinião pessoal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Låt oss nu analysera/undersöka ...
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Visserligen ... men ...
ยอมรับ...แต่...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Tvärtom ...
ในทางตรงกันข้าม...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Å ena sidan ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Usada para introduzir um lado do argumento
Å andra sidan ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Trots ...
ถึงแม้ว่า...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Trots att ...
ถึงแม้ว่า...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
För övrigt/Förresten ...
โดยบังเอิญ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Dessutom ...
นอกจากนี้...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista