Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller helt med om att ...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
I motsats till ..., ... visar ...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... till skillnad från ... är...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... liknar ... när det gäller ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Jag skulle säga att ...
Ik zou zeggen dat ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
För mig verkar det som att ...
Het lijkt mij dat ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Enligt min åsikt ...
Naar mijn mening ...
Usada para dar opinião pessoal
Från min synpunkt sett ...
Vanuit mijn standpunt ...
Usada para dar opinião pessoal
Jag är av den uppfattningen att ...
Ik ben van mening dat ...
Usada para dar opinião pessoal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Visserligen ... men ...
Toegegeven ..., maar ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Tvärtom ...
Integendeel, ...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Å ena sidan ...
Enerzijds ...
Usada para introduzir um lado do argumento
Å andra sidan ...
Anderzijds ...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Trots ...
Ondanks ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Trots att ...
Ondanks het feit dat ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
För övrigt/Förresten ...
Bijkomend ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Dessutom ...
Bovendien ...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista