Hindi | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller helt med om att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
I motsats till ..., ... visar ...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... till skillnad från ... är...
... की तुलना मे, ... ... है.
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... liknar ... när det gäller ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Jag skulle säga att ...
मेरा मानना है कि...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
För mig verkar det som att ...
मुझे लगता है कि...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Enligt min åsikt ...
मेरी राय है कि...
Usada para dar opinião pessoal
Från min synpunkt sett ...
मेरे दृष्टिकोण से
Usada para dar opinião pessoal
Jag är av den uppfattningen att ...
मेरा मानना है कि
Usada para dar opinião pessoal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Låt oss nu analysera/undersöka ...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Visserligen ... men ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
यह सच है कि..., लेकिन...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Tvärtom ...
इसके विपरीत
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Å ena sidan ...
एक तरफ से...
Usada para introduzir um lado do argumento
Å andra sidan ...
दूसरी तरफ से
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Trots ...
इन... के होते हुए भी...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Trots att ...
इन... के होते हुए भी...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
För övrigt/Förresten ...
वैसे...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Dessutom ...
इसके अतिरिक्त...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista