Finlandês | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Usada para dar opinião pessoal
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Usada para dar opinião pessoal
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Usada para dar opinião pessoal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Usada para introduzir um lado do argumento
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Trots ...
Huolimatta...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Dessutom ...
Lisäksi...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista