Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller helt med om att ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
I motsats till ..., ... visar ...
I modsætning til..., ...viser...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... till skillnad från ... är...
...i modsætning til... er...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... liknar ... när det gäller ...
...er lig... i forbindelse med
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Jag skulle säga att ...
Jeg ville sige at...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
För mig verkar det som att ...
For mig virker det som om at...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Enligt min åsikt ...
Efter min mening...
Usada para dar opinião pessoal
Från min synpunkt sett ...
Fra mit synspunkt...
Usada para dar opinião pessoal
Jag är av den uppfattningen att ...
Jeg er af den mening at...
Usada para dar opinião pessoal
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Visserligen ... men ...
Indrømmet..., men...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Selvom, ikke desto mindre...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Tvärtom ...
Derimod,...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Å ena sidan ...
På den ene side...
Usada para introduzir um lado do argumento
Å andra sidan ...
På den anden side...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Trots ...
På trods af...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Trots att ...
Til trods for det faktum at...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Videnskabeligt/historisk set...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
För övrigt/Förresten ...
I øvrigt...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Dessutom ...
Endvidere...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista