Turco | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Cineva este de acord cu...deoarece...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Înţeleg punctul său de vedere.
Demek istediğini anlıyorum.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Sunt în totalitate de acord că...
...'a tamamen katılıyorum.
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Mă opun total ideii conform căreia...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
...în opoziţie cu...este/sunt...
...'a karşın ...'daki ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Aş putea spune că...
Demek istediğim ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Impresia mea este că...
Bana öyle görünüyor ki ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
După părerea mea,...
Bence ...
Usada para dar opinião pessoal
Din punctul meu de vedere...
Benim bakış açıma göre ...
Usada para dar opinião pessoal
Sunt de părere că...
... görüşündeyim.
Usada para dar opinião pessoal
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Convingerea mea este că... deoarece...
İnancıma göre ... çünkü ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Admitem faptul că..., dar...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Se admite faptul că..., însă...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Din contră,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Pe de o parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Usada para introduzir um lado do argumento
Pe de altă parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Contrar...
... olmasına rağmen
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
În ciuda faptului că...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Întâmplător...
Antiparantez ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Mai mult decât atât...
Buna ilaveten ...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista