Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
W pełni się zgadzam z...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... na rozdíl od... je/jsou...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
....i...rożnią się pod względem...
... a... se liší, pokud jde o...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
První... na rozdíl od druhého...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Powiedziałbym, że...
Řekla bych, že...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Wydaje mi się, że...
Zdá se mi, že...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Moim zdaniem...
Podle mého názoru...
Usada para dar opinião pessoal
Z mojego punktu widzenia...
Z mého pohledu...
Usada para dar opinião pessoal
Jestem zdania, że...
Jsem toho názoru, že...
Usada para dar opinião pessoal
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Wprawdzie..., ale...
Nelze popřít, že..., ale ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Przeciwnie, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Z jednej strony...
Na jedné straně...
Usada para introduzir um lado do argumento
Z drugiej strony...
Na druhé straně...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Pomimo/Wbrew...
Navzdory...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Pomimo faktu, że...
Navzdory tomu, že...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vědecky/Historicky vzato...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Nawiasem mówiąc, ...
Mimochodem...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Ponadto...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista