Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jag håller helt med om att ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
In tegenstelling tot ..., toont ...
I motsats till ..., ... visar ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
... till skillnad från ... är...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
... liknar ... när det gäller ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Ik zou zeggen dat ...
Jag skulle säga att ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Het lijkt mij dat ...
För mig verkar det som att ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Naar mijn mening ...
Enligt min åsikt ...
Usada para dar opinião pessoal
Vanuit mijn standpunt ...
Från min synpunkt sett ...
Usada para dar opinião pessoal
Ik ben van mening dat ...
Jag är av den uppfattningen att ...
Usada para dar opinião pessoal
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Toegegeven ..., maar ...
Visserligen ... men ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Integendeel, ...
Tvärtom ...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Enerzijds ...
Å ena sidan ...
Usada para introduzir um lado do argumento
Anderzijds ...
Å andra sidan ...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Ondanks ...
Trots ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Ondanks het feit dat ...
Trots att ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Bijkomend ...
För övrigt/Förresten ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Bovendien ...
Dessutom ...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista