Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ik begrijp zijn/haar punt.
Înţeleg punctul său de vedere.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Sunt în totalitate de acord că...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Mă opun total ideii conform căreia...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
In tegenstelling tot ..., toont ...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Ik zou zeggen dat ...
Aş putea spune că...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Het lijkt mij dat ...
Impresia mea este că...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Naar mijn mening ...
După părerea mea,...
Usada para dar opinião pessoal
Vanuit mijn standpunt ...
Din punctul meu de vedere...
Usada para dar opinião pessoal
Ik ben van mening dat ...
Sunt de părere că...
Usada para dar opinião pessoal
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Convingerea mea este că... deoarece...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Toegegeven ..., maar ...
Admitem faptul că..., dar...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se admite faptul că..., însă...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Integendeel, ...
Din contră,...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Enerzijds ...
Pe de o parte...
Usada para introduzir um lado do argumento
Anderzijds ...
Pe de altă parte...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Ondanks ...
Contrar...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Ondanks het feit dat ...
În ciuda faptului că...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Bijkomend ...
Întâmplător...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Bovendien ...
Mai mult decât atât...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista