Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Ik begrijp zijn/haar punt.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
In tegenstelling tot ..., toont ...
I modsætning til..., ...viser...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
...i modsætning til... er...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
...er lig... i forbindelse med
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Ik zou zeggen dat ...
Jeg ville sige at...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
Het lijkt mij dat ...
For mig virker det som om at...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Naar mijn mening ...
Efter min mening...
Usada para dar opinião pessoal
Vanuit mijn standpunt ...
Fra mit synspunkt...
Usada para dar opinião pessoal
Ik ben van mening dat ...
Jeg er af den mening at...
Usada para dar opinião pessoal
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Toegegeven ..., maar ...
Indrømmet..., men...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Selvom, ikke desto mindre...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Integendeel, ...
Derimod,...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
Enerzijds ...
På den ene side...
Usada para introduzir um lado do argumento
Anderzijds ...
På den anden side...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
Ondanks ...
På trods af...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Ondanks het feit dat ...
Til trods for det faktum at...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Videnskabeligt/historisk set...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
Bijkomend ...
I øvrigt...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Bovendien ...
Endvidere...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista