Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Corpo principal

Corpo principal - Concordando

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Usada quando em consenso com o ponto de vista de outra pessoa
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Usada quando você acredita que o ponto de vista de outra pessoa é válido, mas não concorda com ele totalmente
Jeg er fuldstændig enig i det...
Jag håller helt med om att ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Usada quando em consenso total com o ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Discordando

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Usada quando em desacordo com o ponto de vista de outra pessoa
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Usada quando você entende o ponto de vista de outra pessoa, mas não concorda com ele totalmente
Jeg er stærkt uenig i at...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Usada quando em desacordo total com o ponto de vista de outra pessoa
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Usada quando em oposição total ao ponto de vista de outra pessoa

Corpo principal - Comparações

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Uma maneira informal de demonstrar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
I modsætning til..., ...viser...
I motsats till ..., ... visar ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
...i modsætning til... er...
... till skillnad från ... är...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
...er lig... i forbindelse med
... liknar ... när det gäller ...
Usada para enfatizar e explicar a similaridade entre duas coisas
...og... er forskellige med hensyn til...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Usada para enfatizar e explicar a diferença entre duas coisas
Den første..., i modsætning til, den anden...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Usada para enfatizar a diferença entre duas coisas
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Usada para expressar similaridades específicas ou comparações entre duas coisas
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Usada para ressaltar a diferença entre duas coisas. Pode ser o começo de uma longa lista de diferenças

Corpo principal - Opiniões

Jeg ville sige at...
Jag skulle säga att ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você não está completamente seguro
For mig virker det som om at...
För mig verkar det som att ...
Usada para dar opinião pessoal sobre a qual você está completamente seguro
Efter min mening...
Enligt min åsikt ...
Usada para dar opinião pessoal
Fra mit synspunkt...
Från min synpunkt sett ...
Usada para dar opinião pessoal
Jeg er af den mening at...
Jag är av den uppfattningen att ...
Usada para dar opinião pessoal
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Usada quando se quer listar as muitas razões para algo
Det er min opfattelse at... fordi...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Usada para dar opinião pessoal da qual se tem certeza e para explicar tal opinião.

Corpo principal - Elementos de conexão

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Usada para mudar de assunto e começar novo parágrafo
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Usada para adicionar informação importante a um argumento já desenvolvido
Indrømmet..., men...
Visserligen ... men ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Er det sandt at..., men faktum er at...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Selvom, ikke desto mindre...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Usada para ceder a um contra-argumento, sugerindo maiores análises de sua parte
Derimod,...
Tvärtom ...
Usada para corrigir uma opinião equivocada depois que tal opinião foi declarada
På den ene side...
Å ena sidan ...
Usada para introduzir um lado do argumento
På den anden side...
Å andra sidan ...
Usada para mostrar outro lado do argumento. Sempre usada após "por um lado..."
På trods af...
Trots ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Til trods for det faktum at...
Trots att ...
Usada para argumentar contra determinados dados ou opiniões
Videnskabeligt/historisk set...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Usada para se referir à ciência ou eventos históricos passados
I øvrigt...
För övrigt/Förresten ...
Usada quando um ponto adicional pode respaldar a sua análise
Endvidere...
Dessutom ...
Usada para desenvolver analiticamente um ponto de vista