Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Citação direta (ABNT)
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Citação indireta (ABNT)
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Citação direta (ABNT)