Tcheco | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Citação direta (ABNT)
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
Citação indireta (ABNT)
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Citação direta (ABNT)