Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Citação direta (ABNT)
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
Citação indireta (ABNT)
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Citação direta (ABNT)