Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Citação direta (ABNT)
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citação indireta (ABNT)
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citação direta (ABNT)