Espanhol | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Apellido del autor, iniciales del autor. (Año de publicación). Título del libro. Lugar de publicación: nombre de la editorial.
Citação direta (ABNT)
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
Apellido del autor, Primer nombre del autor. Título del libro. Lugar de la publicación: nombre de la editorial, año de la publicación.
Citação indireta (ABNT)
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Apellido del autor e iniciales. Título del libro. nro. de edición [a excepción de la primera]. Lugar de publicación: nombre de la editorial; año de publicación.
Citação direta (ABNT)