Inglês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Citação direta (ABNT)
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Citação indireta (ABNT)
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Citação direta (ABNT)