Húngaro | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Szerző vezetékneve, szerző nevének kezdőbetűi (kiadás éve): Könyv címe Kiadás helye: kiadó neve
Citação direta (ABNT)
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Szerző vezetékneve, Szerző keresztneve. Könyv címe. Kiadás helye: kiadó neve, kiadás éve
Citação indireta (ABNT)
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Szerző vezetékneve és nevének monogramja. Könyv címe. Kiadás száma [ha nem az első] Kiadás helye: kiadó neve; kiadás éve.
Citação direta (ABNT)