Chinês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Citação direta (ABNT)
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Citação indireta (ABNT)
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Citação direta (ABNT)