Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

著者の苗字、著者のイニシャル(出版年月日)、本のタイトル、出版の場所:出版社
Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Citação direta (ABNT)
著者の苗字、著者の氏名、本のタイトル、出版の場所:出版社、出版年月日
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
Citação indireta (ABNT)
著者の苗字とイニシャル、本のタイトル(どの巻に載っているか)、出版場所:出版社名;出版年月日
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Citação direta (ABNT)