Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Cognome dell'autore, Iniziale del nome (anno di pubblicazione) - Titolo del libro, Casa Editrice, Città
Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Citação direta (ABNT)
Cognome dell'autore, Iniziale del nome - Titolo del libro, Casa Editrice, Città, Anno di pubblicazione
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citação indireta (ABNT)
Cognome e Nome dell'autore (anno di pubblicazione), "titolo articolo", titolo della rivista, luogo di edizione, casa editrice, volume, numero, numero di pagina iniziale e finale
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citação direta (ABNT)