Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Cognome dell'autore, Iniziale del nome (anno di pubblicazione) - Titolo del libro, Casa Editrice, Città
Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
Citação direta (ABNT)
Cognome dell'autore, Iniziale del nome - Titolo del libro, Casa Editrice, Città, Anno di pubblicazione
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
Citação indireta (ABNT)
Cognome e Nome dell'autore (anno di pubblicazione), "titolo articolo", titolo della rivista, luogo di edizione, casa editrice, volume, numero, numero di pagina iniziale e finale
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
Citação direta (ABNT)