Holandês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Achternaam van de auteur, initialen van de auteur. (Jaar van publicatie). Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever.
Citação direta (ABNT)
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Achternaam van de auteur, voornaam van de auteur. Titel van het boek. Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
Citação indireta (ABNT)
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Achternaam en initialen van de auteur. Titel van het boek. # druk (indien niet de eerste druk). Plaats van publicatie: naam van de uitgever, jaar van publicatie.
Citação direta (ABNT)