Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Author's surname, author's initials. (Year of publication). Title of book. Place of publication: name of publisher.
Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
Citação direta (ABNT)
Author's surname, Author's first name. Title of book. Place of publication: name of publisher, year of publication.
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
Citação indireta (ABNT)
Author's surname and initials. Title of book. # ed.[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
Citação direta (ABNT)