Sueco | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Citação direta (ABNT)
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
Citação indireta (ABNT)
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Citação direta (ABNT)