Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Citação direta (ABNT)
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
Citação indireta (ABNT)
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Citação direta (ABNT)