Romeno | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Numele autorului, iniţialele autorului. (Anul publicării). Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii.
Citação direta (ABNT)
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Numele autorului, prenumele autorului. Titlul cărţii. Locul publicării: numele editurii, anul publicării.
Citação indireta (ABNT)
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Numele autorului şi iniţialele. Titlul cărţii. # ediţia (dacă nu este prima) Locul publicării: numele editurii; anul publicării.
Citação direta (ABNT)