Dinamarquês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Forfatterens efternavn, forfatterens initialer. (Udgivelsesår). Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn.
Citação direta (ABNT)
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Forfatterens efternavn, forfatterens fornavn. Bogens titel. Udgivelses sted: forlæggerens navn, udgivelsesår.
Citação indireta (ABNT)
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Forfatterens navn og initialer. Bogens titel. # ed.[hvis det ikke er den første] Udgivelses sted: forlæggerens navn; udgivelsesår.
Citação direta (ABNT)