Polonês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

اسم الكاتبِ، الحروف الأولى من اسم الكاتب. (تاريخ النشر).عنوان الكتاب. مكان النشر: اِسم الناشر
Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Citação direta (ABNT)
لقب الكاتب، اسم الكاتب.عنوان الكتاب. مكان النشر: اسم الناشر، سنة النشر.
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citação indireta (ABNT)
لقب الكاتب والحروف الأولى من اسمه. عنوان الكتاب. # الطبعة. [إذا لم تكن الأولى] مكان النشر: اسم الناشر؛ سنة النشر
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citação direta (ABNT)