Tailandês | Guia de Frases - Acadêmico | Citação

Citação - Citação acadêmica

Nachname des Autors, Initialen des Autors. (Jahr der Publikation). Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers.
นามสกุลของผู้เขียน, อักษรตัวแรกของผู้เขียน. (ปีที่ตีพิมพ์). ชื่อหนังสือ. สถานที่ีที่ตีพิมพ์:ชื่อของสำนักพิมพ์.
Citação direta (ABNT)
Nachname des Autors, Vorname des Autors. Titel des Buches. Ort der Publikation: Name des Herausgebers, Jahr der Publikation.
นามสกุลของผู้เขียน, ชื่อของผู้แต่ง. ชื่อเรื่อง. สถานที่ตีพิมพ์: ชื่อของสำนักพิมพ์, ปีที่ตีพิมพ์.
Citação indireta (ABNT)
Nachname und Initialen des Autors. Titel des Buches. # Ausgabe. Ort der Publikation: Name des Herausgebers; Jahr der Publikation.
ตัวอักษรเริ่มต้นและนามสกุลของผู้แต่ง. ชื่อหนังสือ. # ed.[ถ้าไม่ใช่ที่ 1] สถานที่ตีพิมพ์: ชื่อของผู้ตีพิมพ์; ปีที่ตีพิมพ์
Citação direta (ABNT)