Como se fala "girdiğiniz" em inglês

TR

"girdiğiniz" em inglês

Veja exemplos com "girdiğiniz" em diferentes contextos.

Exemplos de uso para "girdiğiniz" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

TurkishArama kutusu girdiğiniz metne bağlı olarak geçerli görünümü filtreler.
The search box filters the current view based on the text that you enter.
TurkishOtomatik Tamamlama özelliği, InPrivate Gözatma oturumlarında girdiğiniz hiçbir bilgiyi kaydetmez.
AutoComplete won't save any info that you enter during InPrivate Browsing sessions.
TurkishOtomatik Tamamlama özeliğinin sitelere girdiğiniz bilgileri kaydetmesini istiyorsanız şunları yapın:
If you want AutoComplete to save the info you enter on sites, here's how:
TurkishGiriş Paneli, girdiğiniz metni düzeltmenin birkaç yolunu sunar.
Input Panel provides several ways to correct the text that you enter.
TurkishWeb sitelerine veya Adres çubuğuna girdiğiniz bilgiler
Information that you've entered into websites or the Address bar
TurkishAdres çubuğuna girdiğiniz web adreslerine geri dönme
Return to web addresses that you've typed into the Address bar
TurkishTek Kutu'ya girdiğiniz bilgilerin gizliliği, Internet Explorer'ın vaatlerinin önemli bir parçasıdır.
The privacy of information that you enter into One Box is an important part of the Internet Explorer promise.
TurkishAdres çubuğuna veya Web sitelerine girdiğiniz bilgiler
Info you've entered into the Address bar or websites
TurkishOtomatik Tamamlama parolaları ve web form alanlarına sık sık girdiğiniz adınız ve adresiniz gibi bilgileri depolar.
AutoComplete stores passwords and other info that you frequently type into web form fields, such as your name and address.
TurkishGirdiğiniz sayı toplam bit hızıdır.
The number you enter is the total bit rate.
TurkishTakvim'e bir doğum günü eklerseniz ve girdiğiniz ad kişi listenizdeki birinin adıyla eşleşirse doğum günü bilgisi o kişiye eklenir.
If you add a birthday in Calendar, and the name you enter matches someone in your contact list, the birthday will be added to their contact.
TurkishMetin tahmini, Otomatik Tamamla özelliğine benzer; ancak yazmakta olduğunuz sözcüğü daha önce girdiğiniz karakterlere bağlı olarak tahmin eder.
Text prediction is similar to AutoComplete, but anticipates what you're trying to type or write, based on what you've entered so far.
TurkishWeb sitelerine veya Adres çubuğuna girdiğiniz adınız, adresiniz gibi bilgiler ve daha önce ziyaret ettiğiniz web sitesi adresleri.
Information that you've entered into websites or the Address bar, such as your name, address, and the website addresses that you've visited before.
TurkishWeb adresiyle ilişkilendirilebilecek diğer bilgiler; örneğin arama terimleri, formlara girdiğiniz bilgiler veya tanımlama bilgileri gönderilmez.
Other information that might be associated with the web address, such as search terms, information you entered in forms, or cookies, will not be sent.
TurkishBu nedenle, her resim ve videonun yeniden adlandırılmasını seçebilirsiniz, böylece her dosya numaranın ardından girdiğiniz etiketle adlandırılır.
Therefore, you might choose to have each group of new pictures and videos renamed, so each file is named with the tag you enter followed by a number.
TurkishForm içeren bir siteyi bir daha ziyaret edip bilgilerinizi girmeye başladığınızda, Internet Explorer daha önce girdiğiniz bilgilere göre formu doldurur.
The next time you visit a site with forms and start entering your info, Internet Explorer will complete the form based on what you've previously entered.
TurkishWeb sitelerine veya Adres çubuğuna girdiğiniz bilgiler (adınız, adresiniz ve daha önce ziyaret ettiğiniz web sitelerinin adresleri de buna dahildir)
Information that you've entered into websites or the Address bar (this includes things such as your name, address, and the website addresses that you've visited before)
TurkishWindows geçerli görünümde dosya adlarında, dosya içeriğinde ve tüm dosyaların dosya özelliklerinde genellikle Arama kutusuna girdiğiniz ifadeyi arar.
Windows will usually search for whatever you type in the Search box by looking in the file name, file contents, and file properties of all the files in the current view.
TurkishBu güvenlik ayarının kullanılmadığı siteler, Yerel intranet bölgesinde olanlar veya özellikle Güvenilen ya da Yasak site bölgelerine girdiğiniz sitelerdir.
The only websites for which this security setting is not used are those in the Local intranet zone or sites that you specifically entered into the Trusted or Restricted site zones.
TurkishOtomatik Kilitlenme Kurtarması, açtığınız her sayfanın URL'sini, her bir sekmenin geri/ileri geçmişini, sekmelerin düzenini ve sayfaya girdiğiniz tüm bilgileri saklar.
Automatic Crash Recovery stores the URL of each page you have open, each tab's back/forward history, the arrangement of the tabs, and any info you've entered on the page.

Aprenda outras palavras

Turkish
  • girdiğiniz

Mais traduções no dicionário Português-Espanhol.