Como se fala "giden" em inglês

TR

"giden" em inglês

TR giden
volume_up
{adjetivo}

giden
Faks Konsolu'nu gelen ve giden fakslara gözatmak veya el ile faks almak için kullanabilirsiniz.
You can use the Fax Console to browse incoming or outgoing faxes, or to manually receive a fax.
Bilgisayardan telefona arama yalnızca giden aramalar için kullanılabilir.
Computer-to-phone calling can be used for placing outgoing calls only.
SMTP sunucusu giden e‑postayı yönetir ve POP3 veya IMAP gelen e‑posta sunucusuyla birlikte kullanılır.
The SMTP server handles outgoing e‑mail, and is used in conjunction with a POP3 or IMAP incoming e‑mail server.

Exemplos de uso para "giden" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

TurkishWindows Mail Giden Kutunuzdaki e‑postaları gönderir ve yeni e‑postaları karşıdan yükler.
Windows Mail will send any e‑mail in your Outbox and will download any new e‑mail.
TurkishWindows, en sık kullandığınız programlara giden kısayolları Başlat menüsünde görüntüler.
Windows displays shortcuts on the Start menu for the programs you use most frequently.
TurkishKlavye kısayolu oluşturmak istediğiniz programa giden kısayolu bulun.
Locate the shortcut to the program for which you want to create a keyboard shortcut.
TurkishSunucular sekmesini tıklatın ve ardından Giden Posta (SMTP) kutusuna yeni posta sunucusunu girin.
Under Mail, click your e‑mail account, and then click Properties.
TurkishEn çok hoşunuza giden renk ve arka plan birleşimini seçin.
Choose the color and background combination you like best.
Turkishİleti yazmayı bitirip Gönder düğmesini tıklattığınızda, ileti Giden Kutusu klasörünüze yerleştirilir.
When you finish writing a message and click the Send button, the message will be placed in your Outbox folder.
TurkishICMPv4 veya ICMPv6 protokolünü kullanarak gelen ve giden kurallar oluşturabilir ve bu şekilde ICMP ayarlarını belirtebilirsiniz.
You can specify ICMP settings by creating inbound or outbound rules using the ICMPv4 or ICMPv6 protocol.
TurkishBaşlat menüsü hala, program kısayollarınızı ve sık kullandığınız yerlere giden bağlantıları bulup düzenleyeceğiniz yerdir.
Of course, the Start menu is still the place to find and organize your program shortcuts and links to favorite places.
TurkishBir programı düzenli olarak kullanıyorsanız, program simgesini Başlat menüsüne tutturarak programa giden bir kısayol oluşturabilirsiniz.
If you use a program regularly, you can create a shortcut to it by pinning the program icon to the Start menu.
TurkishAyrıca, Windows'un kullanışlı bulabileceğiniz ayarları önermesine yardımcı olmak amacıyla kullanabileceği bir ankete giden bir bağlantı bulacaksınız.
You'll also find a link to a questionnaire that Windows can use to help suggest settings that you might find useful.
TurkishJabra Elektronik Bağlantı Anahtarı Kılavuzu (EHS)Jabra önde giden telefon sistemleriyle uyumlu olan çok sayıda çeşitli EHS cihazı sunmaktadır.
Electronic Hook Switch Guide (EHS)Jabra offers a wide array of EHS devices that are compatible with the leading telephony systems.
TurkishGiden Kutunuzdaki postayı göndermeden yeni e‑postayı denetlemek için Araçlar menüsünü tıklatın, Gönder ve Al'ın üzerine gidin ve Tümünü Al'ı tıklatın.
To check for new e‑mail without sending the mail in your Outbox, click the Tools menu, point to Send and Receive, and then click Receive All.
TurkishBu, uzatmaya giden bir spor karşılaşmasını veya varsayılan kayıt kalitesini artırmak istediğiniz bir filmi kaydetmek istediğinizde yararlıdır.
This is useful when you want to record a sports game that might go into overtime, or a movie that you want to increase the default recording quality for.
TurkishBu güvenlik duvarıyla gelen ve giden kuralları ayrıntılı biçimde kurabilir ve görüntüleyebilir, bunları Internet Protokol güvenliğiyle (IPsec) tümleştirebilirsiniz.
With this firewall you can set up and view detailed inbound and outbound rules and integrate with Internet Protocol security (IPsec).
TurkishTek bağlantı noktası olan bir ekran kartınız varsa, bazı bilgisayar üreticileri tek bağlantı noktasından iki monitöre giden sinyali ayıran özel monitör kablolarını dahil eder.
If you have a video card with only one port, some PC makers include custom monitor cables that split the signal from one port to two monitors.
TurkishHangi kartın sizin ses kartınız olduğundan emin değilseniz, hoparlörünüzden kartın arkasına doğru giden kabloları izleyin ve ardından o kartın hangi yuvada olduğunu öğrenin.
If you're not certain which card is your sound card, follow the wires from your speakers to the back of the card, and then note which slot that card is in.
TurkishHangi kartın sizin ses kartınız olduğundan emin değilseniz, hoparlörlerinizden kartın arkasına doğru giden kabloları izleyin ve ardından o kartın hangi yuvada olduğunu öğrenin.
If you're not certain which card is your sound card, follow the wires from your speakers to the back of the card, and then note which slot that card is in.
TurkishHoparlörlerinizde, bilgisayarınıza takılı kablonun her iki hoparlöre ve bilgisayarınızdaki doğru jaka (ses kartınıza giden jak) takıldığından emin olun.
On your speakers, make sure that the cable that plugs into your computer is plugged into both the speakers and the correct jack on your computer (the jack that goes to your sound card).