Como se fala "vite" em inglês

SV

"vite" em inglês

EN

SV vite
volume_up
{neutro}

Av det sagda framgår att kommissionen i egenskap av fördragets väktare inte tvekar att använda sig av vite när det föreligger behov för det.
This also shows that the Commission as the guardian of the Treaty does not hesitate to use penalty payments when the need arises.
Om domstolen finner att den berörda medlemsstaten inte har efterkommit dess dom, kan den förelägga staten att betala ett standardbelopp eller ett vite.
If the Court finds that the Member State concerned has not complied with its judgment it may impose a lump sum or penalty payment on it.
Dessa beslut skulle sedan tjäna som grund för domstolarnas bedömningar, på nationell nivå eller på EU-nivå, om att tilldöma medlemsstaterna böter eller vite.
These decisions were to serve as a basis for court judgments, at both national and Community level, imposing fines or penalty payments on the Member States.

Sinônimos (sueco) para "vite":

vite

Exemplos de uso para "vite" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishVi får inte låta ”den vite mannens börda” skymma verkligheten.
We must not let the 'white man's burden' obscure reality.
SwedishEG-domstolen fann dock att det inte fanns skäl för det vite som kommissionen yrkat på.
The Court of Justice decided, however, that there were no grounds for imposing the fine requested by the Commission.
SwedishHotet om vite har varit särskilt övertygande.
The threat of such a fine has had a particularly dissuasive effect.
SwedishEn del har betraktat den som den vite mannens illusion.
Some have thought it to be the white man's illusion.