Como se fala "underrättelse" em inglês

SV

"underrättelse" em inglês

SV underrättelse
volume_up
{gênero comum}

underrättelse (também: intelligens, förstånd)
Händelsen vittnar främst om bristande underrättelse och en bristande förmåga att koppla samman information.
The incident showed first of all the failure of intelligence, a failure 'to connect the dots'.
Här har vi att göra med området för nationella underrättelse- och säkerhetstjänsters handlande.
We are dealing here with the area of activity of national intelligence and security services.
Enligt tillförlitliga lokala underrättelser skedde det inga mord, ingen misshandel eller någon förföljelse.
According to reliable local intelligence there were no killings, mistreatments or persecutions.
underrättelse (também: kungörelse, rapport, besked, meddelande)
Jag anser att kommissionens underrättelse om detta är särskilt viktig.
I consider the Commission Notification in this area to be exceptionally important.
Underrättelse i förväg om öppenvårdsbehandling är inte obligatorisk.
Advance notification of outpatient treatment is not mandatory.
Den andra delen av min underrättelse vidarebefordrades till Maciej Marian Giertych kl. 19.30 i går via flera tekniska kanaler.
The second part of my notification was transmitted to Mr Giertych at 7.30 p.m. yesterday via several technical channels.
underrättelse (também: bud, besked, ord, lösenord)
volume_up
word {subst.}
underrättelse (também: nyheter, nyhet, underrättelser, nyhetsvärde)
volume_up
news {subst.}
Förhållandena i fängelserna utgör dessutom, enligt alla underrättelser, herr Nielson, en klar kränkning av de mänskliga rättigheterna.
What is more, the prison conditions of those sentenced, according to all the news, Mr Nielson, clearly violate human rights.

Sinônimos (sueco) para "underrättelse":

underrättelse

Exemplos de uso para "underrättelse" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishItalien och Frankrike har fått motiverade yttranden, och Spanien har fått en formell underrättelse.
Reasoned opinions were addressed to Italy and France and a letter of formal notice to Spain.
SwedishVi skickade en formell underrättelse till de grekiska myndigheterna den 23 mars, och de svarade samma dag.
   – Commissioner, this issue of the basic shareholder is very dangerous.
SwedishFormell underrättelse har skickats till 22 medlemsstater.
Letters of formal notice have been sent to 22 Member States.
SwedishVi skickade en formell underrättelse till de grekiska myndigheterna den 23 mars, och de svarade samma dag.
We sent a letter of formal notice to the Greek authorities on 23 March, they replied on the same date.
SwedishSkulle vi kunna få en underrättelse om vilka framsteg som har gjorts?
Could we be informed on the progress made?
SwedishDetta hände trots att Europeiska kommissionen i december skickade en formell underrättelse till Polen.
This happened in spite of the fact that, back in December, the European Commission sent a letter of formal notice to Poland.
SwedishJag beklagar att kommissionen inte ännu har dragit tillbaka sin formella underrättelse till den danska regeringen.
I regret the fact that the Commission has not to date made the gesture of withdrawing its letter of formal notice to the Danish Government.
SwedishNi vet att jag har talat om detta tidigare, och jag har inte mottagit någon underrättelse från kommissionen under de gångna fyra veckorna.
You know, Mr President, that I have already mentioned this and I have not heard anything from the Commission over the past four weeks.
SwedishAv denna anledning skickade kommissionen i maj 2004 en formell underrättelse till de grekiska myndigheterna där de anmodades att åtgärda situationen.
One of them is consumer information, to improve awareness of the risks connected with the consumption of alcoholic beverages.
SwedishFrågan om ytterligare bevarande av uppgifter har inte bevisats tillräckligt, vilket frågan om underrättelse med personkällor och förståelse av problemet har gjort.
We need to abandon the simplistic idea that promoting security automatically means limiting fundamental freedoms.
SwedishAv denna anledning skickade kommissionen i maj 2004 en formell underrättelse till de grekiska myndigheterna där de anmodades att åtgärda situationen.
That is why, in May 2004, the Commission sent a letter of formal notice to the Greek authorities urging them to remedy this situation.
SwedishNär misstankar framfördes påbörjade kommissionen en undersökning och utfärdade en formell underrättelse och en kompletterande formell skrivelse.
When doubts were raised, the Commission started an investigation and issued a letter of formal notice and a supplementary letter of formal notice.
SwedishGrekland har ännu inte svarat på denna formella underrättelse, och därför har inga fasta grunder för överträdelseförfaranden ännu fastställts.
Greece has not yet replied to that letter of formal notice and, therefore, no firm grounds for infringement procedings have been established as yet.
Swedish. - (EN) Kommissionen skickade en formell underrättelse till de irländska myndigheterna till följd av ett klagomål den 29 juni 2007.
Member of the Commission. - The Commission sent a letter of formal notice to the Irish authorities following a complaint on 29 June 2007.
SwedishJag lade fram kompromissändringsförslaget med underrättelse 12 timmar innan lasten hämtas ut och det gläder mig mycket att han har samtyckt till detta ändringsförslag.
I put forward the compromise amendment of 12 hours' notice before the load was taken out and am very pleased that he has agreed to that amendment.
SwedishJag lade fram kompromissändringsförslaget med underrättelse 12 timmar innan lasten hämtas ut och det gläder mig mycket att han har samtyckt till detta ändringsförslag.
I put forward the compromise amendment of 12 hours ' notice before the load was taken out and am very pleased that he has agreed to that amendment.
SwedishNär misstankar framfördes påbörjade kommissionen en undersökning och utfärdade en formell underrättelse och en kompletterande formell skrivelse.
On another occasion, a previous Commissioner indicated that the UK Government was unhappy with the Commission revealing the information which was being sought by the Committee on Petitions.
SwedishDet är lämpligt att komma ihåg att kommissionens formella underrättelse från den 16 november gav en tidsfrist på bara två veckor för svar i stället för två månader normalt.
It is useful to bear in mind that the Commission's letter of formal notice issued on 16 November allowed a period of only two weeks for reply, rather than the normal two months.
SwedishDet finns utan tvekan vissa områden i betänkandet där vi hade velat se mer påtagliga framsteg, till exempel i fråga om informationsutbyte och systemet för underrättelse om avslag.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, according to Operative Provision 8 of the code that we are examining, Parliament and the Council are obliged to re-examine this document every year.