Como se fala "timmer" em inglês

SV

"timmer" em inglês

EN

"time" em sueco

volume_up
time {subst.}
SV

SV timmer
volume_up
{neutro}

timmer (também: trä, virke)
volume_up
timber {subst.}
Massor av illegalt timmer och illegala träprodukter anländer till EU:s hamnar varje dag.
Large volumes of illegal timber and timber products arrive in EU ports every day.
Man uppskattar att 20-40 procent av det timmer som fälls i världen har avverkats olagligt.
It is estimated that 20 to 40% of the timber felled and exchanged in the world is illegal timber.
Människor som handlar med sådant timmer bör beskattas för att göra studierna möjliga.
People trading in such timber should be taxed to support such studies.
timmer (também: fat, skog, trä, virke)
volume_up
wood {subst.}
Vi måste eftersträva stränga hållbarhetskriterier, och i detta sammanhang måste vi i synnerhet se över produktionen av virke och timmer, vilket är en mycket förnybar källa.
We need to look for strict sustainability criteria, and in this context we need to look, in particular, at the production of wood and timber, which is a very much renewable source.
Den viktigaste naturresursen för Västafrikanska staters ekonomiska gemenskap (Ecowas) är timmer och fisk och mer än 80 procent av exporten av dessa produkter går till Europeiska unionen.
The most important natural resources for the region's Economic Community of West African States (ECOWAS) are wood and fish, and more than 80% of exports of these go to the European Union.

Sinônimos (sueco) para "timmer":

timmer

Sinônimos (inglês) para "time":

time

Exemplos de uso para "timmer" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

Swedish. - (EN) Det gladde mig att kunna stödja min kollega Caroline Lucas betänkande om det internationella avtalet om tropiskt timmer (ITTA).
in writing. - I was happy to support my colleague Ms Lucas's report on the ITTA.
SwedishKongolesiska och utländska militära grupper fortsätter att använda våld för att dölja plundringen av guld, timmer, elfenben, tenn och andra naturresurser.
Of that I am glad, and I am sure that you are well able to handle this issue of peace and human rights in Congo.
SwedishMed andra ord fortsätter systemet att ge störst inflytande till de som handlar mest med timmer, trots alla vackra ord om hållbarhet.
In other words, for all the rhetoric about sustainability, the system is still designed to give greatest influence to those who trade the most.
SwedishTill de viktigaste exportvarorna hör telekomutrustning och maskinprodukter, papper, pappersmassa och timmer, glasvaror, rostfritt stål och keramik.
Main exports include telecoms equipment and engineering products, paper, pulp and lumber, glassware, stainless steel and ceramics.
SwedishPå det internationella planet har EU åtagit sig att skydda de sista urskogarna och bekämpa den olagliga exploateringen av och handeln med timmer genom konventionerna CITES, WSSD och CBD.
In vulnerable regions such as the Amazon, Central Africa, South-East Asia and Russia more than half of the logging activities are illegal.