Como se fala "tävling" em inglês

SV

"tävling" em inglês

volume_up
tävling {gên. com.}

SV tävling
volume_up
{gênero comum}

tävling (também: kamp, strid, match, tävlan)
volume_up
contest {subst.}
Det är inte en tävling och inte en kapplöpning och jag accepterar inte den kritiken.
It is not a contest and it is not a race, but I do not accept that criticism.
I en sådan tävling är det alltid troligt att båda lagen kommer att göra självmål.
In such a contest, both teams are always liable to score an own goal.
De har ansökt och deltar i en tävling som jag anser kan visa vägen framåt.
They have applied and are engaged in a contest that I believe can point the way ahead.
tävling (também: gren, händelse, fall, tilldragelse)
volume_up
event {subst.}
Martina Wikström deltar 1-2 juni i Oresund Electric Car Rally, en tvådagars tävling mellan Köpenhamn och Malmö (via Helsingborg).
Martina Wikström will be participating in Oresund Electric Car Rally on the 1-2 June, a two day event between Copenhagen and Malmö (via Helsingborg).
Craig Venter är chef för tävlingen.
Craig Venter chairs that event.
Mennea skulle säkert bli olympisk stjärna igen om man hade åldersbaserade tävlingar.
Mr Mennea would certainly win another Olympic medal if we held events on the basis of age.
tävling (também: konkurrens, förehavande, match, tävlan)
Den australiska regeringen anser att Fiji inte bör delta i denna tävling.
The Australian Government thinks that Fiji should not take part in this competition.
Ärade parlamentsledamöter, nu skall vi inte låta det här bli en tävling.
Ladies and gentlemen, we are not going to turn this into a competition.
Bara två av åtta körningar lyckades i årets tävling för labyrintrobotar.
Out of eight runs, only two succeeded in this year’s competition for maze-running robots.
tävling (também: mugg, bägare, pokal, kopp)
volume_up
cup {subst.}
Jag har tidigare deltagit i två VM och två europeiska tävlingar och ändå förväntar jag mig att jag inte blir tilldelad biljetter till mästerskapen. "
I have previously been to two World Cups and two European competitions yet I do not expect to be allocated tickets for the games. '
Ryder-cupen som nyligen hölls i Spanien för första gången, som ni vet, är förmodligen den enda tävling där nästan hela Europas befolkning faktiskt hejar på Europa.
The Ryder Cup which, as you know, was held in Spain for the very first time recently, is probably the only competition where almost the entire population of Europe actually cheers for Europe.
tävling (também: möte, samling, konferens, sammanträde)
volume_up
meeting {subst.}

Sinônimos (sueco) para "tävling":

tävling

Exemplos de uso para "tävling" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDe har ansökt och deltar i en tävling som jag anser kan visa vägen framåt.
It is for that reason that I, like my group, support the Commissioner’ s proposal.
SwedishDetta är 20 minuter innan min tävling på olympiska stadion, så kommer heatlistorna upp.
This is 20 minutes before my race in the Olympic stadium, and they post the heat sheets.
SwedishLåt oss inte luras in i en tävling om vem som är mest EU-vänlig.
Let us not fall into trying to outdo each other to find out who is the most European.
SwedishDet får inte bli en tävling i subventioner och det får inte resultera i en snedvridning av marknaden.
It should not be about a race for subsidies, and it should not result in market distortions.
SwedishDet här är ingen macho-tävling mellan dig och din idol.
This is not about male testosterone between you and your idol.
Swedish– Det svåra är att plugga när jag är borta på tävling.
It is difficult to study when I am away on competitions.
SwedishVi vill inte ha en tävling mellan företagen.
We do not want a competitive race between businesses.
SwedishDetta är inte någon tävling om vem som ställer lägst krav.
SwedishDet är tävling i Reno om några veckor.
There's a tournament in Reno, Nevada, in a few weeks.
SwedishDet är min första internationella tävling.
SwedishOm det är möjligt att ordna en tävling mellan flera städer så är det glädjande, men det bör inte vara ett absolut krav.
The decision as to when and why a city should receive EUR 200 000, EUR 500 000 or EUR 1 million also needs to be clearly defined.
SwedishDet som min partigrupp har invändningar emot är att en sådan tävling måste organiseras och finansieras av kommissionen.
The objections my group has in this connection pertain to the idea that such competitions should be organised and funded by the Commission.
SwedishNyligen sa ministern: " Om ungdomen är sjuk kan kanske idrotten, som sund tävling, hjälpa den att komma ur förtvivlans labyrinter ".
I read in an Italian newspaper the statement made by Mrs Bouffet, the new Minister for Youth and Sport in the Jospin government.
SwedishMan kan inte skicka några ungdomar till en idrottsarena för en fredlig tävling och några andra till ett slagfält för att dödas.
You cannot send some of your young people to a sports ground to compete in peace and some of your young people to a battle field to be killed.
SwedishFör detta ändamål har vi utformat en tävling för att locka EU-medborgarna att använda sin fantasi när det gäller de möjliga tillämpningarna av Galileo.
That is why, by the end of November, I will publish a communication in the form of a Green Paper on these applications.
SwedishÄr det en slags tävling?
SwedishJag anser att ett offentliggörande av framstegen i de medlemsstater som har skrivit på denna uppförandekod skulle bidra till att driva på denna tävling.
I believe publication of the progress being made by Member States signing up to this code of conduct would help drive that race to the top.
SwedishJag föreslår att Europeiska kommissionen, parlamentet och rådet ställer upp i en tävling om vilken institution som är energieffektivast.
I suggest that the European Commission, Parliament and the Council all compete against each other to find out which is the most energy-efficient institution.