SV svagt
volume_up
{advérbio}

svagt (também: slappt, skört)
volume_up
weakly {adv.}
Dessa krav verkar vara allt för svagt definierade.
These requirements seem to be too weakly defined.
They are now relatively weakly regulated.
Punkt 9 - som behandlar Turkiet och den kurdiska frågan - är enligt min mening alldeles för svagt formulerad.
Paragraph 9 - which deals with Turkey and the Kurdish question - is, in my view, far too weakly formulated.
svagt (também: överseende, tillåtande)
svagt (também: en aning, hårfint)
Vi bedömer att det har skett en stor försämring av läget under det senaste året, att man brutit den svagt positiva utveckling som verkade ske fram till slutet av 2001.
We feel that the situation has deteriorated considerably in the past year and that the slightly positive progress that seemed to be taking place up until the end of 2001 has been halted.
svagt (também: allmänt, obestämt, vagt, oklart)
svagt (também: klent)
volume_up
feebly {adv.}
En analys av EU-institutionernas åtgärder avslöjar att Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och kommissionen agerade på ett svagt och klumpigt sätt.
As for the EU institutions, an analysis of their actions reveals that the European Food Safety Authority and the Commission reacted feebly and clumsily.
svagt (também: fint, obetydligt, tunnt)
svagt (também: otydligt)

Sinônimos (sueco) para "svagt":

svagt
Swedish
svag

Exemplos de uso para "svagt" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishEtt ordförandeskap som ni vet är hårt med klubban, men mycket svagt med klockan.
Indeed, as you well know, when in the Chair, I am strict with the gavel but lax with the clock.
SwedishJust nu är jordgubbsdirektivet för svagt. Jag anser att vi borde förstärka det.
At the moment, the strawberry regulation is too lightweight and should, in my view, be improved.
SwedishMan måste säga att det här är än en gång för sent och för svagt.
This must be pointed out, yet it is once more a case of too little, too late.
SwedishDen faktiska och politiska viljan att tillämpa dem i verkligheten är tämligen svagt utvecklad.
The actual and political will to implement them in practice is rather under-developed.
SwedishKulturen har - i parlamentet likväl som i alla EU-institutioner - ett mycket svagt anseende.
Culture is not paid much attention in this Parliament, as in all the European Institutions.
SwedishVissa av motiven i rapporten ger dessutom ett svagt intryck.
Further, some of the justifications in the report do very little to justify.
SwedishDet är inget svagt avkok, det är i allt högre grad the real thing i de internationella relationerna.
This is not a poor apology, this is increasingly the real thing in international relations.
SwedishMen låt mig säga till rådets verkställande ordförande att Europa på den här punkten har varit tämligen svagt.
I have to say to the President-in-Office that Europe proved ineffective here.
SwedishNu som tidigare är kvinnor alltför svagt företrädda i politiken och i näringslivets beslutsprocesser.
Women are still not adequately represented in politics and in economic decision-making processes.
SwedishVi är skyldiga till en svag kontroll, kommissionen själv till ett svagt system.
We are responsible for the weakness in the monitoring procedures, the Commission itself for the weaknesses in the system.
SwedishVi anser inte att kommissionen är ett så svagt organ att det inte håller för politisk kris.
We believe that the Commission is not so fragile that it is in danger of being shattered by a political crisis.
SwedishEuropeiska unionens budgetpolitik överskuggas av ett svagt budgetgenomförande.
European Union budgetary policy is overshadowed by the unsatisfactory way in which the budget itself has been implemented.
SwedishDet är svagt i det avseendet att vi endast beviljas en informationsbefogenhet vad gäller ett sådant viktigt ämne.
It has a weakness in that it only gives us the right to information on such an important subject.
SwedishI dag är det ett svagt och fattigt land och diktatorn som styr över det är en stor man med snäva intressen.
I call on the Council and on all the Member States to make the regime’ s pariah status effective at last.
SwedishGenomförandet av budgeten var rekordartat svagt.
The implementation of the budget was the poorest on record.
SwedishJag beklagar att jag fick ett svagt svar från kommissionen.
This Russian legislation was passed in 1993.
SwedishI ett svagt ögonblick sade jag,? nej, faktiskt inte?.
In a moment of weakness I said, 'no, not really '.
SwedishI ett svagt ögonblick sade jag, ?nej, faktiskt inte?.
In a moment of weakness I said, 'no, not really'.
SwedishPå det viset undviker man att det uppstår grå fält mellan raderna (på grund av att raderna på baksidan svagt skiner igenom), vilket försvårar läsningen.
This prevents a gray smudge from forming between the lines, making reading easier.
SwedishJag menar att vi måste bli trovärdiga, för utan trovärdighet får vi inget stöd från medborgarna och FN kommer att förbli svagt.
Despite all our differences, we must, I believe, try to join together in establishing political responsibility.