Como se fala "stryka över" em inglês

SV

"stryka över" em inglês

SV stryka över
volume_up
{verbo}

1. geral

stryka över (também: avboka, avbeställa, stänga av, slå av)

2. "ord i text"

stryka över
volume_up
to score out {v.} (words in text)
stryka över

Traduções parecidas para stryka över em Inglês

stryka substantivo
English
stryka verbo
över adjetivo
English
över advérbio
över preposição
över- adjetivo
över-
English
over substantivo
English

Exemplos de uso para "stryka över" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet bör den inte vara, och vi bör stryka ett streck över det senaste årets diskussioner.
It should not be, and a line should be drawn under the arguments of the past year.
SwedishAtt sätta punkt betyder inte att stryka ett streck över det som varit.
However, drawing a line under the matter does not mean just filing it away.
SwedishText markerar du t.ex. med musen genom att hålla ner musknappen och stryka över texten.
To select text with the mouse, press the left mouse button and move the pointer over the text.
SwedishEU måste följa Storbritanniens exempel och stryka PMOI från förteckningen över terroristorganisationer.
The EU must follow the UK's lead and remove the PMOI from the terrorist list.
SwedishDet ogillades av dem som hellre ville stryka ett streck över det som hänt i det förgångna, sa Gerardi i en av sina sista intervjuer.
As the latter said in one of his last interviews, this will not suit a lot of the people who are seeking to make a clean break with the past.
SwedishFör det tredje är min grupp mycket nöjd med beslutet om att inte stryka den ofullständiga listan över så kallad tillåten diskriminering på grundval av ålder från direktivet.
Thirdly, my group applauds the decision to delete the non-exhaustive list of so-called justifications of differences of treatment on the grounds of age.
SwedishDäremot kan jag inte godkänna ändringsförslag 38 om att i artikel 5 stryka listan över skillnader mellan behandlingar på grund av ålder som kunde motiveras.
On the contrary, I cannot accept Amendment No 38 which proposes to delete from Article 5 the list of differences of treatment on grounds of age, which could be justified.
SwedishHerr ordförande, jag tror inte heller, Pompidou, att Frankrike genom att ta mot några ickestatliga organisationer kan stryka ett streck över de två skamligheter som skedde i Genève.
Mr President, nor do I believe, Mr Pompidou, that it is in receiving a handful of NGOs that France will wash itself of the double shame of Geneva.
SwedishJag uppmanar de iranska myndigheterna att införa ett moratorium mot dödsstraff och att i framtiden stryka dödsstraff från förteckningen över föreskrivna straff i Iran.
I call on the Iranian authorities to impose a moratorium on carrying out the death penalty and, in the future, to remove it from the list of punishments prescribed in Iran.
SwedishPå det hela taget stödjer jag föredragandens ändringsförslag att stryka över triacetin som en produkt för tuggummi, men vi förstår återigen inte riktigt varför det kom upp från början.
On balance I support the rapporteur in her amendment to strike out the use of triacetin as a product for chewing gum, but again we do not know very much about why it appeared in the first place.
SwedishMedan jag har ordet vill jag påminna parlamentet ännu en gång om behovet av att få rättsliga avgöranden korrekt genomförda och att stryka Mujaheddin från listan över terroristorganisationer.
While I have the floor I should like to remind the House once again of the need for court rulings to be properly implemented and the Mujahideen removed from the list of terrorist organisations.