Como se fala "ställa till med" em inglês

SV

"ställa till med" em inglês

SV ställa till med
volume_up
{verbo}

1. geral

ställa till med (também: avtala, komma överens om, fastställa, arrangera)
ställa till med (também: hittar på)

2. coloquial

ställa till med (também: koppla till, lägga, ge upp, försänka)
Vi borde ställa till med en stor fest när det nu snart blir 100 procent, vilket ju är avsikten med det nya avtalet.
We ought to throw a big party when the figure reaches 100% in the near future, which is indeed what the new Convention is aiming at.
Vi borde ställa till med en stor fest när det nu snart blir 100 procent, vilket ju är avsikten med det nya avtalet.
We ought to throw a big party when the figure reaches 100 % in the near future, which is indeed what the new Convention is aiming at.

Traduções parecidas para ställa till med em Inglês

ställa verbo
stall substantivo
till adjetivo
English
till advérbio
English
till preposição
till pronome
English
...till pronome
English
med substantivo
English
med advérbio
English
med preposição
English
med-
English
med. substantivo
English
stalla verbo
English

Exemplos de uso para "ställa till med" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishDet är inte tillfället att slakta några feta kalvar och ställa till med fest.
This is not the opportunity to slay a few fatted calves and have a feast.
SwedishMen i vår iver att göra gott riskerar vi att ställa till med mycket skada.
In our eagerness to make things right, we are, however, in danger of doing a lot of damage.
SwedishDet betänkande som röstas igenom i dag kommer att ställa till med svårigheter.
The report that we are voting on today will cause difficulties.
SwedishHamas vill inte fortsätta fredsförhandlingarna och ville helt enkelt ställa till med problem.
Hamas does not want to continue peace negotiations and simply wanted to stir up trouble.
SwedishVi har förstås fått höra att det finns ett nytt hot om att Storbritannien ska ställa till med problem.
We are, of course, hearing that there is a new threat of trouble from the United Kingdom.
SwedishJag uppfattar det som att deras idéer kan ställa till med oerhört stor skada och vi måste vidta åtgärder för att lösa dessa problem.
This all seems to me to be extremely damaging and we must join efforts to overcome it.
SwedishJag är övertygad om att ni håller med om att EU, i det förflutna, har lyckats ställa till med en riktig Twix i denna fråga.
I am sure you will agree that the EU, in the past, has got itself into a right Twix on this matter.
SwedishEU uppmuntrar polis och idrottsmyndigheter att utbyta information om supportrar som kan ställa till med bråk.
The EU encourages police services and sport authorities to share information on supporters who pose a potential risk.
SwedishFörra året arresterades en stor grupp ungdomar i preventivt syfte, ifall de skulle kunna tänkas ställa till med bråk.
Last year, a large group of young people were arrested as a preventative measure, the idea being that they might cause trouble.
SwedishMåste du ställa till med en sån scen?
SwedishDenna punkt kommer utan tvekan att ställa till med problem, och för oss gäller det att vara mycket uppmärksamma på att detta verkligen genomförs.
This provision will, no doubt, pose some problems and we will have to be very careful how we implement it.
SwedishVi ska ställa till med herrans liv.
SwedishNi begär till exempel att de skall stänga i norra Finland för att inte ställa till med problem för arbetstagare i Bryssel.
You are asking, for example, that they should close in the north of Finland in order not to create problems for workers in Brussels.
SwedishAvsikten är inte att ställa till med onödiga svårigheter, men parlamentet måste utöva sina demokratiska befogenheter på lämpligt sätt.
There is no intention to make unnecessary difficulties, but a Parliament does need to exercise its democratic powers properly.
SwedishInte av något av de skäl som de förebar, utan för att ställa till med största möjliga besvär för unionen inför dessa folkomröstningar.
Not for any of the reasons they put forward, but to cause the Union maximum embarrassment in the runup to these public consultations.
SwedishNi begär till exempel att de skall stänga i norra Finland för att inte ställa till med problem för arbetstagare i Bryssel.
Thirdly, what you are asking, Mr Staes, is that, as well as suspending flights and in order to continue enjoying that tranquillity, airports should close.
SwedishMen det kan ju förhålla sig så att han undantagsvis har en baktanke med sina formuleringar och vill ställa till med problem för mig.
It could well be, though, that, for a change, he had an ulterior motive for the form of words he had drafted and wanted to make my life difficult.
SwedishInte av något av de skäl som de förebar, utan för att ställa till med största möjliga besvär för unionen inför dessa folkomröstningar.
The signatories of this motion of censure had but one aim, which was to discredit the President of the Commission and the entire Union with him.
SwedishJag vill nämligen inte ställa till med någon oreda; jag vill bara försvara ledamöternas legitima rätt att ta upp problem som berör oss och som även berör alla andra människor.
I defend the Members' legitimate right to deal with the problems affecting them and, in any event, affecting humanity.
SwedishJag vill nämligen inte ställa till med någon oreda; jag vill bara försvara ledamöternas legitima rätt att ta upp problem som berör oss och som även berör alla andra människor.
I defend the Members ' legitimate right to deal with the problems affecting them and, in any event, affecting humanity.