Como se fala "slipsar" em inglês

SV

"slipsar" em inglês

EN
SV

slipsar {plural}

volume_up
slipsar (também: snören)
Det finns alltså jordbrukare med slipsar från Hugo Boss nu.
So we have farmers with Hugo Boss ties now.
De 32 brott som inbegrips relaterar enbart till organiserad brottslighet, om inte spädgrisar eller slipsar stjäls av beväpnade och organiserade kriminella grupper.
The 32 crimes included only relate to organised crime, unless piglets or ties are being stolen by armed and organised criminal gangs.
Kollegan Fantuzzi har gjort ett bra arbete, det måste jag bekräfta - han har också alltid parlamentets vackraste slipsar, eftersom de framställs i Italien.
Mr Fantuzzi has done a good job - I have to grant him that - and he also always wears the nicest ties in Parliament, because they are made in Italy.

Exemplos de uso para "slipsar" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo.

SwedishDet finns alltså jordbrukare med slipsar från Hugo Boss nu.
SwedishSlipsar kan vara skrikiga.
SwedishDe 32 brott som inbegrips relaterar enbart till organiserad brottslighet, om inte spädgrisar eller slipsar stjäls av beväpnade och organiserade kriminella grupper.
The 32 crimes included only relate to organised crime, unless piglets or ties are being stolen by armed and organised criminal gangs.
SwedishKollegan Fantuzzi har gjort ett bra arbete, det måste jag bekräfta - han har också alltid parlamentets vackraste slipsar, eftersom de framställs i Italien.
Mr Fantuzzi has done a good job - I have to grant him that - and he also always wears the nicest ties in Parliament, because they are made in Italy.
SwedishJag vill gratulera kommissionens ordförande till den goda laganda och den goda kontroll han har i sitt kabinett, eftersom det verkar som att de måste ha matchande slipsar.
Mr President, I would like to congratulate the President of the Commission on the good team spirit and control he has in his cabinet because it seems they have to have colour-coordinated ties.