Como se fala "slippa undan" em inglês

SV

"slippa undan" em inglês

SV slippa undan
volume_up
{verbo}

slippa undan (também: fly, smita undan, komma undan, läcka ut)
I en demokrati gäller det att ta fasta på detta krav och ingen endaste parlamentsledamot eller regering kommer att slippa undan.
Democracy means taking up this challenge, and not a single elected representative or government can escape that fact.
Jag upprepar att inte en enda aktör, produkt, marknad eller region får slippa undan effektiv tillsyn och intelligent reglering.
I reiterate, I repeat: not one actor, not one product, not one market, not one region must escape effective supervision and intelligent regulation.
Battisti har försökt slippa undan den italienska dömande makten under 30 år nu och hittills har han undkommit en livstidsdom för mord.
He has evaded the Italian judiciary for 30 years now and so far, therefore, he has escaped a life sentence for murder.
slippa undan (também: skicka, kliva av, stiga av, starta)
De multinationella företagen får inte slippa undan ostraffat.
Multinationals cannot get off scot-free.

Sinônimos (sueco) para "slippa undan":

slippa undan
Swedish

Traduções parecidas para slippa undan em Inglês

slippa verbo
slippa
English
undan advérbio
English

Exemplos de uso para "slippa undan" em inglês

Essas frases provêm de fontes externas e podem ser imprecisas. bab.la não é responsável por esse conteúdo. Mais informações aqui.

SwedishIngen av oss får i framtiden slippa undan obemärkt med att ignorera våra skyldigheter.
None of us should in future be able to get away unnoticed with ignoring our obligations.
SwedishOm man låter de offentliga myndigheterna slippa undan förlorar det sin mening.
It is devoid of meaning if you let public authorities off the hook.
SwedishDet finns bara ett sätt att slippa undan er ändlösa baskiska mardröm: se till att vakna.
The only way to get out of your endless Basque nightmare is a simple one: just wake up.
SwedishIngen medlemsstat kan lösa detta problem på egen hand, och ingen medlemsstat kan slippa undan problemet.
No Member State can solve this problem in isolation and no Member State is immune from this problem.
SwedishÄndringsförslag 6 från den socialdemokratiska gruppen är hopplöst kraftlöst, och låter regeringarna slippa undan.
Amendment No 6 by the Socialist Group is hopelessly weak, letting governments off the hook.
SwedishVi vill emellertid inte heller låta mannen själv slippa undan.
Nor, however, did we want to let the man himself off.
SwedishDet är endast när dessa personer inte längre kan slippa undan straff som det finns en chans till stabilitet och fred.
Only when these people stop getting off scot-free will there be a chance of stability and peace.
SwedishJag fattar inte hur Riaz trodde att han kunde slippa undan.
I don't know how Riaz thought he could get away.
SwedishVi får inte försöka slippa undan detta och måste i dag uppmana medlemsstaterna att skriva under ett dokument från Europarådet.
We must not dodge it. We must ask the Member States to sign a Council of Europe document today.
SwedishDet finns bara en person som kan slippa undan detta.
SwedishInförandet av en gemensam valuta, euron, i början av 21: a århundradet, utgör ett sanningstest vi inte kan slippa undan.
The introduction of the single currency, the euro, at the dawn of the twenty-first century, is an acid test we cannot evade.
SwedishDet måste faktiskt betonas, mina damer och herrar: att säga något annat eller försöka slippa undan denna bestämmelse är demagogiskt.
It really must be said, ladies and gentlemen, that to say otherwise or to seek exceptions to this rule is demagogic.
SwedishTurkiet vet hur de ska slippa undan!
SwedishBattisti har försökt slippa undan den italienska dömande makten under 30 år nu och hittills har han undkommit en livstidsdom för mord.
He has evaded the Italian judiciary for 30 years now and so far, therefore, he has escaped a life sentence for murder.
SwedishJag vill inte att någon vid hemresan på torsdag ska säga att vi har låtit industrin slippa undan - för så är det inte.
I do not want anybody to leave this Parliament when they go home on Thursday saying that we have let industry off the hook - that is not the case.
SwedishJugoslavien, för om vi tillåter Milosevic att slippa undan med det han gör i Kosovo, kommer han även att försöka att göra samma sak närmare Belgrad.
If we allow Milosevic to get away with what he is getting away with in Kosovo, he will also endeavour to do that closer to Belgrade.
SwedishMen herr talman och herr minister, vi vill inte låta det franska ordförandeskapet slippa undan sitt ansvar dessa sista dagar i december 2008.
However, Mr President, Minister, we do not want to allow the French Presidency to evade its responsibility in these final days of December 2008.
SwedishDärför kan vi inte bara låta Zimbabwe slippa undan ostraffat, och jag menar att alla dessa röster har helt rätt och att de ska höras genom hela Afrika.
For this reason we cannot just let Zimbabwe get away with it and I believe these voices are right and should be heard throughout Africa.
SwedishPå en avreglerad inre marknad för energi är det inte möjligt att låta kärnkraftsenergin ha en särskild status och slippa undan konkurrensrätten.
It should not be possible, in a liberalised internal market, for nuclear energy to have a special status and not to be subject to competition law.
SwedishVissa medlemsstater har i högre utsträckning tillåtits slippa undan, eftersom de ändå inte skulle ha låtit kommissionen eller någon annan läxa upp dem.
Some Member States were allowed to get away with more, because, after all, they were not going to let some Commission or other lecture them.